Test znanja jezika

Prvi korak do znanja novega jezika

Odgovori na naslednja vprašanja brez predolgega razmišljanja. Test je sestavljen iz vprašanj, ki imajo več možnih odgovorov, in nam pmaga ugotoviti tvoje znanje jezika. Veloko sreče!